Nowa III edycja ogólnopolskiego konkursu „Żołnierze w służbie historii”

Zapraszamy wszystkie klasy mundurowe do udziału w kolejnej III edycji konkursu!

Po raz trzeci organizujemy konkurs „Żołnierze w służbie historii”.

Zapraszamy uczniów klas o profilu mundurowym (np. policyjnym, wojskowym, straży pożarnej i innym) oraz ich opiekunów-nauczycieli – chcących wziąć udział w konkursie – do zapoznania się z nowym regulaminem.

Wybierzcie swego bohatera. UWAGA ! Bohaterem pracy nie może być postać, która została już upamiętniona w poprzednich edycjach konkursu (lista postaci upamiętnionych stanowi załącznik nr 1 do regulaminu) oraz nie może to być ta sama postać upamiętniona przez drużynę biorącą jednocześnie udział w konkursie „Policjanci w służbie historii” (paragraf 4 punkt 1 regulaminu).

https://zolnierzewhistorii.ipn.gov.pl

Podobnie jak w poprzednich latach można zgłaszać swoje prace przez cały czas trwania konkursu, czyli do 31 maja 2021 r., jednak tylko zespoły zarejestrowane do 19 marca 2021 r. do końca dnia mogą liczyć na udział w warsztatach.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Maryla Czupryńska-Szczupak

tel. (22) 581 85 65

maryla.szczupak@ipn.gov.pl

do góry