Żołnierze w służbie historii Katarzyna Polit - Konkurs I edycja -

Żołnierze w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Konkurs I edycja

Barbara Jasińska


Nazwa szkoły
Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Łomży
Ulica i nr domu szkoły
ul. Studencka 19
Kod pocztowy szkoły
18- 400 Łomża
Miasto szkoły
Łomża

Dane zespołu

Nauczyciel – Opiekun - imię i nazwisko
Barbara Jasińska

Pierwszy uczeń

Uczeń 1 – imię i nazwisko
Katarzyna Polit

Drugi uczeń

Uczeń 2 – imię i nazwisko
Izabela Kosakowska

Trzeci uczeń

Uczeń 3 – imię i nazwisko
Kinga Lanczewska

Miejsce pamięci

Nazwa miejsca
Mauzoleum Żołnierzy Września w Andrzejewie
Lokalizacja
Array
Dokładny opis miejsca
Mauzoleum znajduje się na cmentarzu w Andrzejewie,przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ul. Kościelna 14.Jak już wcześniej wspomniano, zawiera groby żołnierzy, którzy zginęli w tragicznych walkach,we wrześniu 1939 roku na linii Andrzejewo- Łętownica (12-13.09.1939), m.in. płk Aleksander Hertel, a bohater niniejszej prezentacji- Stefan Kossecki ma tam symboliczną tablicę wraz z biografią.Na cmentarzu spoczywa również matka kardynała Stefana Wyszyńskiego- Julianna Wyszyńska.
Zdjęcia

Żywa lekcja historii

Opis przeprowadzonej żywej lekcji historii
"Żywa lekcja historii" została przeprowadzona w dniu 31.05.2019 r. w Szkole Podstawowej im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie w klasach IV i V. Uczniowie zostali podzieleni na grupy, z którymi na przemian realizowano lekcję.
Przebieg lekcji:
I grupa
1.Początki II wojny światowej- rozmowa z uczniami.
2.Historia bohatera września- gen.Stefana Kosseckiego.
3.Prezentacja materiału i krótki filmik, poświęcony kampanii wojennej i Stefanowi Kosseckiemu.
4.Krzyżówka jako podsumowanie.
II grupa
1.Wycieczka do Mauzoleum w Andrzejewie (pokazanie umownego grobu Stefana Kosseckiego).
2.Zapoznanie uczniów z dziejami bohatera.
3.Test jako podsumowanie.
Zdjęcia
Pliki
Plik 1 Plik 2 Plik 3 Plik 4 Plik 5
Plik ZIP lub RAR
-

Sylwetka bohatera

Imię i nazwisko bohatera
Stefan Kossecki
Lata życia
27.11.1892- 1940 (?)-nieznana
Opis postaci
Stefan Kossecki urodził się 27.11.1892 r. w Sawińcach koło Kamieńca Podolskiego. Pochodził ze starej rodziny szlacheckiej herbu Rawicz (Rawa).Był pułkownikiem dyplomowanym piechoty Wojska Polskiego. 20 08.1939 r. objął dowództwo nad łomżyńską 18 Dywizją Piechoty ze składu Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Narew".W czasie walk w kampanii wrześniowej brał udział w bitwie o Zambrów,a na linii Andrzejewo- Łętownica odniósł poważne rany, idąc w pierwszym rzucie natarcia celem przełamania zapory niemieckiej. Jego dalsze losy okazały się również bardzo dramatyczne: został aresztowany przez NKWD i zaginął bez wieści na terenie Związku Sowieckiego.
Postać Stefana Kosseckiego jest przykładem tragicznych losów żołnierzy polskich we wrześniu 1939 roku, kiedy musieli zmierzyć się z przeważającą nawałą wojsk niemieckich, a po 17 września 1939 roku- również sowieckich. Mimo to, żołnierze tacy jak Stefan Kossecki nie poddawali się, czym zasłużyli sobie na szacunek nawet przeciwników. Przelali krew za Ojczyznę, nie patrząc na koszty- nawet za cenę własnego życia. Dramatyzm tej postaci ukazują także niewyjaśnione do końca okoliczności jego śmierci. Tak jak tysiące polskich żołnierzy najprawdopodobniej został zamordowany przez przeciwnika ze Wschodu, który w uchybiający godności żołnierza sposób pozbywał się jeńców.
W 1964 roku gen. Władysław Anders mianował Stefana Kosseckiego pośmiertnie na stopień generała brygady.
Pamięć o bohaterze jest kultywowana wśród ludności Andrzejewa, Łętownicy, Zambrowa.Na cmentarzu w Andrzejewie znajduje się symboliczny grób Kosseckiego. Bohaterowi września 1939 roku poświęcono również murale w miejscowościach Łętownica i Andrzejewo. Ma także swój "dąb pamięci".
Wykorzystane źródła
Tablica biograficzna i pamiątkowa w Mauzoleum Żołnierzy Września w Andrzejewie, murale w Łętownicy,Andrzejewie, strony internetowe (https://www.portalwrona.com, Wikipedia, www.sejm- wielki.pl), poświęcone postaci i parafii w Andrzejewie (https://dobroni.pl/n/miejsca-pamieci-andr/5816).
do góry