Żołnierze w służbie historii Kacper Jedynak - Konkurs II edycja -

Żołnierze w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Tomasz Przygoda


Nazwa szkoły
XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Tarnowie
Ulica i nr domu szkoły
Al. Solidarności, 18
Kod pocztowy szkoły
33-100
Miasto szkoły
Tarnów

Dane zespołu

Nauczyciel – Opiekun - imię i nazwisko
Tomasz Przygoda
E-mail
ceoprzygoda@interia.pl
Telefon
608011502

Pierwszy uczeń

Uczeń 1 – imię i nazwisko
Kacper Jedynak
Klasa
1a
Profil klasy
wojskowy
E-mail
kjedynak45@gmail.com

Drugi uczeń

Uczeń 2 – imię i nazwisko
Oliwier Jadach
Klasa
1a
Profil Klasy
wojskowy
E-mail
theoli21design@gmail.com

Trzeci uczeń

Uczeń 3 – imię i nazwisko
Mateusz Żaba
Klasa
1a
Klasa
wojskowy
E-mail
szafa3213@gmail.com

Miejsce pamięci

Nazwa miejsca
Wał - Ruda pomnik akcji Trzeci Most
Lokalizacja
Array
Dokładny opis miejsca
Miejsce pamięci: Wał - Ruda pomnik akcji Trzeci Most
Lokalizacja: Wał - Ruda, gmina Radłów, powiat tarnowski, województwo małopolskie
Dokładny opis miejsca:


Przy drodze z Wał Rudy do Zabawy znajduje się pomnik Akcji III Most. Pomnik składa się z dużego granitowego głazu z tablicą inskrypcyjną oraz żeliwnym symbolem Polski Walczącej..Inicjatorem budowy pomnika był płk Zdzisław Baszak ps. „Pirat” – uczestnik akcji.

Po zdobyciu przez AK niewypału rakiety i przetransportowaniu ich do Warszawy. Tam powstały jej plany. Zdecydowano jednak o wysłaniu ich drogą lotniczą do Londynu. Na miejsce akcji wybrano wieś Wał Rudę znajdującą się niedaleko Tarnowa, koło której było tajne lądowisko o kryptonimie „Motyl”. Tam nocą 25 na 26 lipca 1944 roku, wylądował samolot Dakota, który wystartował z bazy lotniczej w Brindisi we Włoszech. Akcja dowodził płk Władysław Kabat ps. „Brzechwa” a jego zastępcą był płk Zdzisław Baszak ps. „Pirat”. Samolot na lotnisku miał przebywać 5 minut w czasie których mieli z niego wysiąść „cichociemni”między którymi był pchor. Jan Nowak ps. „Zych” a zabrać Józefa Retingera, Tomasza Arciszewskiego ps. „Stanisław”, Tadeusza Chciuk-Celta ps. Celt oraz Czesława Micińskiego oraz plany i części rakiety V2. Z powodu podmokniętego gruntu samolot nie chciał wystartować , rozważano nawet jego zniszczenie. Dzięki deskom, które podłozono pod koła samolot szczęśliwie wystartował.

Obok ustawiona jest tablica z mapą oraz miejscem lądowania oraz wszytko mówiącym napisem „Oni ocalili Londyn”.
Zdjęcia
Zdjęcia miejsca 1 Zdjęcia miejsca 2 Zdjęcia miejsca 3

Miejsce pamięci nr 2

Zdjęcia

Miejsce pamięci nr 3

Zdjęcia

Żywa lekcja historii

Opis przeprowadzonej żywej lekcji historii
Lekcja została przeprowadzona on-line na platformie Microsoft Teams w Szkole Podstawowej nr 24 z oddziałami dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Uczniowie klasy 5 b zapoznali się z życiorysem oraz wydarzeniami w których brał udział Pan Władysław Nowak za pomocą prezentacji multimedialnej i filmu którą przygotowali uczestnicy konkursu. Po oglądnięciu filmu i prezentacji nauczyciel prowadzący lekcje zadał uczniom pytania z życia naszego bohatera i z wydarzeń w których uczestniczył. Mieli też wypowiedzieć sięna temat Pana Władysława Nowaka kim był, co znaczyły jego wybory w czasie wojny. Z racji ograniczonej możliwości przeprowadzenia lekcji w inny sposób, docelowo jeden z uczestników pochodzący z Żabna w którym żył nasz bohater po zakończeniu zdalnego nauczania – czyli w przyszłym roku szkolnym zorganizuje lekcje w Szkole Podstawowej w Żabnie. Użyje do tego celu filmu i prezentacji ale też innych środkównp.: grę miejską w Żabnie na temat Armii Krajowej, poprowadzenia wycieczki do Wał – Rudy na miejsce akcji III Most oraz zaplanowanie wycieczki autokarowejszlakiem 5 PSK (w czasie którego w każdym miejscu omówienie walk, uzbrojenia i odpowiedzi na przygotowane pytania)
Zdjęcia
Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3
Pliki
Plik 1 Plik 2

Sylwetka bohatera

Imię i nazwisko bohatera
Władysław Nowak
Lata życia
1913-2013
Opis postaci
Pan Władysław Nowak urodził się 25 lipca 1913 r. w Miechowicach Małych w rodzinie Stanisława i Katarzyny z domu Burzawa. Miał dwoje rodzeństwa, pięć lat starszą siostrę Mariannę i młodszego brata Franciszka. Pan Władysław 5 lat chodził do szkoły w Sikorzycach.

W 1935 r. rozpoczął służbę wojskową w 5 Pułku Strzelców Konnych w Dębicy . Pan Władysław wyróżniał się umiejętnościami jeździeckimi i strzeleckimi. Jego talent docenił major Józef Trenkwald i wielu innych żołnierzy. Brał udział w zawodach jeździeckich i strzeleckich odnosząc sukcesy. Jeździł na koniu nierasowym o imieniu Skok. Ćwiczył również władanie szablą w czasie jazdy.Po roku przyszedł pierwszy awans. Został mianowany komendantem warty przy magazynach broni. W 1937 r. pojechał na międzynarodowe zawody w skokach do Warszawy. Nie był on jednak zawodnikiem, a opiekował się końmi.

Po zakończeniu służby, major Trenkwald pomógł mu znaleźć pracę w Zakładach Azotowych w Mościcach. Miesiąc przed wybuchem wojny został zmobilizowany do 5 PSK z którym wyruszył na wojnę. . Pierwszego września o pierwszej w nocy dostał rozkaz w raz z swoim oddziałem wymarszu na granice z Niemcami aby wesprzeć 8 Pułk Ułanów. Pan Władysław Nowak brał udział w bitwie pod Woźnikami, gdzie atak Niemców poprzedził ostrzał artyleryjski, który zabił kilku polskich żołnierzy, następnie walczył obronie Pińczowa, w Baranowie i w Biłgoraju. Swoimi umiejętnościami wyróżniał się podczas walki pod Pradłami a także pod Tomaszowem Lubelskim. Tam stoczyła się ostatnia bitwa 5 PSK. Pan Władysław razem z innymi żołnierzami dostał się do niewoli. Z dnia na dzień Niemcy traktowali ich coraz gorzej i prowadzili ich w nieznanym kierunku. Pewnego dnia wykorzystując nieuwagę Niemców, pan Władysław razem z kolegami uciekł. Podczas powrotu na piechotę w polskim mundurze kilkakrotnie spotykali niemieckich żołnierzy, którzy czasami dawali im jeść i pić, a raz nawet poczęstowali ich papierosem i wskazali drogę do Miechowic Małych. Po wielu dniach drogi dotarli do domów. Pan Nowak leżał przez 3 dni, ponieważ nie mógł chodzić, bo przez całą kampanię nie ściągnął butów ani razu, jak wspominał.

W 1942 roku pan Władysław wstąpił do Armii Krajowej, należał do oddziału „Weronika” działającym w Wietrzychowicach i okolicy, w Inspektoracie Tarnów, obwodzie Dąbrowa Tarnowska kryptonim „Drewniaki”. Pan Władysław przyjął pseudonim „Dąb”. Pewnego dnia mieszkanka wsi zauważyła broń w jego domu i doniosła Niemcom. Pan Władysław wcześnie powiadomiony uciekłi przeniósłsię do Żabna. Kobiecie, która doniosła ogolono za to głowę. Pan Władysław brał udział w likwidacjach konfidentów, a po jednej z nich Niemcy zorganizowali obławę, w której pan Nowak został ranny. Udało mu się uciec. Brał udział w jednej z najważniejszych akcji Polskiego Państwa Podziemnego w akcji „Most III” wraz ze swoim bratem Franciszkiem, on jednak dowodził niepełnym plutonem zabezpieczającym okolice mostu w Kisielinie, a pan Władysław zabezpieczał przeprawy na Dunajcu w Konarach i w Niecieczy w oddziale pod dowództwem sierż. Władysława Ciukaja. Miał swój wkład w „uratowanie Londynu”. Podczas budowania fortyfikacji przez przymuszoną do tego okoliczną ludność, pan Władysław nocą zakradł się na miejsce budowy, zabrał sprzęt i wyrzucił do Dunajca. W 1944 r. brał udział w ataku na Niemców wycofujących się z Żabna w ramach akcji Burza.

Przez 25 lat pracował w Niedomickich Zakładach Celulozy. Ożenił się z Anną Nawara i zamieszkał w Konarach. Mimo sędziwego wieku miał świetną formę i jeździł na rowerze. Pan Władysław często był zapraszany na różne obchody związane z II Wojną Światową. Towarzyszył mu wtedy jego wnuk, Marek Sadko. Wiele czasu pan Władysław poświęcał na kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży. Wiele czasy poświęcał harcerzom należącym do ZHP. W 1990 r został członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Tarnów. Ściśle współpracował w organizacjami kombatanckimi przy odsłonięciu pomnika upamiętniającego Bitwę Radłowską. Brał udział przy odsłonięciu pomnika poświęconego żołnierzom 5psk w Tarnowie w 2009 r. za swoją działalność pan Władysław Nowak otrzymał Krzyż Armii Krajowej, Medal za udział w wojnie obronnej, Odznakę Pamiątkową Tarnowskiego Oddziału Jazdy im. 5 psk. Na wniosek Tarnowskiego Oddziału Jazdy im. 5 psk pan Władysław został mianowany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na stopień Kapitana 8 października 2012 roku. 25 lipca 2013 roku obchodził swoje setne urodziny w gronie rodziny, przyjaciół i strzelców konnych. Niestety 13 sierpnia 2013 roku odszedł na wieczną wartę. Spoczywa na cmentarzu w Żabnie.
Wykorzystane źródła
-Wiek na służbie -Sylwia Kaganek

-Z pamięci- Adam Tomczyk

-Wielka Księga Kawalerii Polskiej: 5 Pułk Strzelców Konnych

- Historia Polskiego Państwa Podziemnego  Polska Walcząca tom 23 – Wywiad AK

- Akcja 3-ci most – Zdzisław Baszak

- Bitwy polskiego września -  Apoloniusz Zawilski

- Wiadomości tarnowskie 5 PSK – Wydział Marki Miasta Tarnowa

- wywiad i wspominania wnuka Pana Władysława Nowaka Pana Marka Sadko

 
do góry