Żołnierze w służbie historii Magdalena Mazur - Konkurs II edycja -

Żołnierze w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Paweł Raczyński


Nazwa szkoły
Szkoły imienia 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
Ulica i nr domu szkoły
ul. Saska 4/6
Kod pocztowy szkoły
26-600 Radom
Miasto szkoły
Radom

Dane zespołu

Nauczyciel – Opiekun - imię i nazwisko
Paweł Raczyński
E-mail
praczynski@onet.pl
Telefon
533818819

Pierwszy uczeń

Uczeń 1 – imię i nazwisko
Magdalena Mazur
Klasa
2 Liceum
Profil klasy
Policyjno-wojskowa
E-mail
Magdalennka1007@gmail.com

Drugi uczeń

Uczeń 2 – imię i nazwisko
Karolina Ulman
Klasa
2 Liceum
Profil Klasy
Policyjno-wojskowa
E-mail
ulman.karolina17070221@gmail.com

Trzeci uczeń

Uczeń 3 – imię i nazwisko
Maksym Świostek
Klasa
1 Liceum
Klasa
Policyjno-wojskowa
E-mail
maksym20045@wp.pl

Miejsce pamięci

Nazwa miejsca
Budynek dawnego więzienia UB
Lokalizacja
Array
Dokładny opis miejsca
11 listopada 2007 na budynku byłego więzienia Urzędu Bezpieczeństwa przy ulicy Kościuszki 4 odbyło się odsłonięcie tablicy upamiętniającej akcję uwolnienia w listopadzie 1944 roku więzionych tam piętnastu żołnierzy. Kazimierz Bogacz uzbrojony jedynie w pistolet rozbił więzienie i uwolnił wszystkich 15 swoich podkomędnych, mieli oni zostać wywiezieni na Sybir. Kazimierz opisał tamte czasy w drugiej części swoich wspomnień "W służbie dla ojczyzny". Po latach środowisko kombatanckie postanowiło upamiętnić listopadową akcję Bławata.
Zdjęcia

Miejsce pamięci nr 2

Zdjęcia

Miejsce pamięci nr 3

Zdjęcia

Żywa lekcja historii

Opis przeprowadzonej żywej lekcji historii
Dnia 5 maja przeprowadziliśmy naszą żywą lekcje historii. W spotkaniu brało udział 21 osób z klasy 1 technikum. Z powodu ciężkiej sytuacji na świecie i zamknięcia szkół nasza lekcja odbyła się zdalnie poprzez platformę Microsoft Office 365 i aplikacje Teams na której w chwili obecnej prowadzone są zajęcia lekcyjne. Po krótkim przywitaniu zapoznaliśmy uczniów z ideą konkursów "... w służbie historii". Opowiedzieliśmy jak ważne jest pielęgnowanie historii o bohaterach narodowych, nie tylko tych najbardziej znanych ale też o tych których historie znają nieliczni. Parę tygodni wcześniej spotkaliśmy się z kapitanem wojska Polskiego Panem Adamem Muchą który chętnie opowiedział nam o czasach II Wojny Światowej, Pan Adam udostępnił nam możliwość nagrywania jego wypowiedzi dzięki czemu mogliśmy przedstawić je szerszemu gronu odbiorców. Kolejnym punktem naszej lekcji było przedstawienie naszego bohatera podpułkownika Kazimierza Bogacza. W czasie gdy wyświetlaliśmy prezentacje ze zdjęciami Pana Kazimierza opowiadaliśmy o jego życiu i niezwykłych czynach których dokonał. Cała lekcja z powodów technicznych trwała około 30 minut. Wypowiedź Pana Adama jest przez nas udostępniona w serwisie YouTube pod linkiem https://youtu.be/dv-iFNpZ9aI
Zdjęcia
Pliki
Plik 1 Plik 2 Plik 3 Plik 4 Plik 5
Plik ZIP lub RAR
Plik ZIP lub RAR

Sylwetka bohatera

Imię i nazwisko bohatera
Kazimierz Bogacz „Bławat”
Lata życia
1914-2015
Opis postaci
Płk. Kazimierz Bogacz urodził się w Ocicach 28 marca 1914 roku. Jeszcze przed wybuchem II wojny zdał maturę w tarnobrzeskim gimnazjum, do którego wychowankiem został również Dekutowski.

Gdy wybuchła wojna wraz z innymi żołnierzami został skierowany na front. W 1943 roku został szefem Kierownictwa Dywersji AK Obwodu Tarnobrzeg. Rok później w październiku grupa jego żołnierzy została rozbita, a 15 podkomendnych trafiło
do więzienia Urzędu Bezpieczeństwa w Tarnobrzegu. Kazimierz Bogacz zdołał uciec przed aresztowaniem. Miesiąc później 2 listopada 1944 w pojedynkę, uzbrojony jedynie w pistolet rozbił więzienie i uwolnił wszystkich swoich żołnierzy, którzy mieli zostać wywiezieni na Sybir. Po tej akcji przebywał w Krośnie,
a następnie w Zabrzu, gdzie wszedł w skład sztabu Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego WiN. W październiku 1946 roku został zatrzymany przez funkcjonariuszy katowickiego UB i do marca 1947 roku przebywał w katowickim więzieniu. Został zwolniony na mocy amnestii uchwalonej 22 lutego 1947 i powrócił do rodzinnego Tarnobrzega, gdzie ponownie został zatrzymany przez funkcjonariuszy UB. Skazany na sześć lat więzienia.
Na wolność wyszedł dopiero w 1953 roku. W latach 1957 – 2011 mieszkał w Nowej Dębie. W 2014 roku
w Bielsku-Białej, gdzie mieszkał od 2011 roku, z okazji setnych urodzin Kazimierza Bogacza odbyła się uroczystość z udziałem władz samorządowych. Uchwałą Rady Miejskiej z 29 października 2015 został Honorowym Obywatelem Gminy Nowa Dęba. Swoje przeżycia Kazimierz Bogacz opisał w książce ,‚W służbie dla ojczyzny”.
Zmarł w dniu Narodowego Święta Niepodległości, 11 listopada 2015 roku, w 97 rocznicę tego święta. Przeżył 101 lat. Został pochowany na cmentarzu w Nowej Dębie.
Wykorzystane źródła
Biografia Kazimierza Bogacza pod tytułem "w służbie dla ojczyzny",
Dziennik Zachodni,
Echo Dnia,
Wikipedia,
NadWisłą24
do góry