Żołnierze w służbie historii Dominika Wiśniewska - Konkurs I edycja -

Żołnierze w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Konkurs I edycja

Izabela Turbańska


Nazwa szkoły
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu
Ulica i nr domu szkoły
Ślężna 2-24
Kod pocztowy szkoły
Miasto szkoły
Wrocław

Dane zespołu

Nauczyciel – Opiekun - imię i nazwisko
Izabela Turbańska

Pierwszy uczeń

Uczeń 1 – imię i nazwisko
Dominika Wiśniewska

Drugi uczeń

Uczeń 2 – imię i nazwisko
Filip Gusiacki

Trzeci uczeń

Uczeń 3 – imię i nazwisko
Fabian Czarnecki

Miejsce pamięci

Nazwa miejsca
Kosów
Lokalizacja
Array
Dokładny opis miejsca
Miejsce te jest ku pamięci plutonowego Stefana Karaszewskiego, który podjął samotną walkę dnia 5 września 1939 roku przeciw kolumnie niemieckich czołgów. Okopał się wtedy niedaleko torów i za pomocą granatów i karabinu zniszczył bądź uszkodził łącznie 11 czołgów i jedną ekipę motorniczą. W tej niecałej 2 godzinnej walce zginęło prawdopodobnie 11 niemieckich żołnierzy. Kamień upamiętniający Karaszewskiego znajduje się w tym samym miejscu gdzie znajdował się jego okop i gdzie początkowo został pochowany. Mieszkańcy kilka dni później przetransportowali jego ciało na pobliski cmentarz gdzie jeszcze później jego tożsamość potwierdziła jego matka.
Zdjęcia

Żywa lekcja historii

Opis przeprowadzonej żywej lekcji historii
Uczniowie klasy pierwszej liceum zostali zapoznani z naszym wybranym bohaterem kampanii wrześniowej. Ta licząca prawie dwadzieścia osób grupa zapoznała się z obliczem drugiej wojny światowej by lepiej zrozumieć te kilka ostatnich godzin plutonowego Stefana Karaszewskiego. Przedstawiliśmy im nasz film plus wiele zdjęć pokazujących miejsce akcji, sprzęt używany do walki i obrony jak i rodzinę bohatera. Uczniowie zadawali wiele pytań uzupełniających, dlatego nie ominęło ich nic z naszej prezentacji dodatkowo mogli podziwiać rekwizyty używane podczas kręcenia zdjęć między innymi stalowy hełm czy ręcznie wykonane repliki niemieckich granatów trzonkowych M24.
Zdjęcia
Pliki
Plik 1 Plik 2 Plik 3 Plik 4 Plik 5
Plik ZIP lub RAR
-

Sylwetka bohatera

Imię i nazwisko bohatera
Stefan Karaszewski
Lata życia
1915 - 1939
Opis postaci
Plutonowy Stefan Karaszewski urodzony w Harbinie w północno-wschodniej części Chin wraz z rodziną postanowił wrócili do Polski dokładnie do Tomaszowa Mazowieckiego. Chwilę po powrocie śmierć ojca wymusiła na Stefanie skończenie wcześniej szkoły i rozpoczęcie pracy by wyżywić rodzinę. Swoje doświadczenie wojskowe zdobywał już w Związku Strzeleckim "Strzelec". Wojskową służbę odbywał w 85 Pułku Strzelców Wileńskich pod Wilnem. Chwilę przed wybuchem wojny dostał awans na plutonowego i w trakcie wojny walczył jeszcze ze młodszym stopniem na mundurze. 10 września 1939 roku miał planowany powrót ze służby i otrzymał list z pieniędzmi na powrót od matki, w taki właśnie sposób mieszkańcy Kosowa mogli ją powiadomić o śmierci matki, poprzez dane na liście znalezionym w jego kieszeni. Swoje ostatnie chwile życia spędził na ubezpieczaniu odwrotu swoich towarzyszy z pułku, mówi się, że jego samotna walka spowolniła kolumnę niemieckich pojazdów na tyle by uratować życie wielu innym. Dzisiaj możemy znaleźć kamień upamiętniający jego czyny w tym samym miejscu gdzie je spełniał. W 2010 roku został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski a pomnikiem opiekuje się 86 Piotrkowska Drużyna Harcerska "Knieja".
Wykorzystane źródła
http://js1002.pl/stefan-karaszewski/

https://www.wprost.pl/415558/Jeden-przeciw-czolgom-Samotny-bohater-wrzesnia-39

http://zhistorii.blogspot.com/2014/11/sam-przeciw-czogom-historia.html
do góry