Żołnierze w służbie historii Wiktoria Michalak - Konkurs I edycja -

Żołnierze w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Konkurs I edycja

Monika Jeske


Nazwa szkoły
Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku
Ulica i nr domu szkoły
Okrzei 94a
Kod pocztowy szkoły
87-800 Włocławek
Miasto szkoły
Włocławek

Dane zespołu

Nauczyciel – Opiekun - imię i nazwisko
Monika Jeske

Pierwszy uczeń

Uczeń 1 – imię i nazwisko
Wiktoria Michalak

Drugi uczeń

Uczeń 2 – imię i nazwisko
Katarzyna Czerwińska

Trzeci uczeń

Uczeń 3 – imię i nazwisko
-

Miejsce pamięci

Nazwa miejsca
Cmentarz Powązkowski w Warszawie
Lokalizacja
Array
Dokładny opis miejsca
Cmentarz Powązkowski został założony 4 listopada 1790 roku na działce podarowanej przez rodzinę Szymanowskich. W 1792 roku ukończono tam budowę kościoła św. Karola Boromeusza, ufundowanego przez duchowieństwo warszawskie, a zaprojektowanego przez Dominika Merliniego. Do poszerzania się terenu cmentarza przyczyniła się rodzina Łaszczyńskich po przez sprzedaż gruntów. Następnie pozostałości majątku Ciszewskich rozbudowały krąg wiecznego spoczynku. Grunty sprzedane przez Józefę Graffową oraz Mariannę Ścisłowską powiększyły o kolejne kwatery pochówku „Wielkich Ludzi”. Jeszcze przed poświęceniem cmentarza wystawiono tam również tak zwane katakumby. Poświęcono go 20 maja 1792 roku. W trakcje okupacji znajdowały się tam podziemne arsenały broni. W roku 2012 nastąpiło runięcie muru oddzielającego Stare Powązki od cmentarza żydowskiego, przy czym zniszczono około 70 nagrobków. Lipiec 2014 roku był szczególnym czasem, ponieważ został uznany za pomnik historii razem z nekropoliami tworzącymi zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach. Wśród pochowanych około 1 miliona osób, znajduje się wiele znanych i zasłużonych osób, w tym żołnierze, wybitni pisarze, poeci, uczeni, artyści, myśliciele, lekarze, prawnicy, politycy i duchowni. Na cmentarzysku spoczywają takie osobistości jak: Stefan Bryła – inżynier budownictwa, specjalista spawalnictwa, Hugo Kołłątaj – uczony, polityk, filozof; Leopold Staff – poeta, Wanda Chotomska – pisarka, Henryk Bąk – aktor, Ewa Kunina – aktorka, Dżamila Ankiewicz – reżyserka i scenarzystka,Wojciech Stattler – malarz akademicki, ksiądz Stefan Gralak – prałat, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Łowickiej i ksiądz Jan Albrecht – ksiądz, polityk chadecki, senator. Cmentarz ten znajduje się przy ulicy Powązkowskiej 1 w Warszawie, na terenie odzielnicy Wola między ulicami Okopową, Powązkowską, Tatarską i Jana Ostroroga.
Zdjęcia
Zdjęcia miejsca 1 Zdjęcia miejsca 2 Zdjęcia miejsca 3

Żywa lekcja historii

Opis przeprowadzonej żywej lekcji historii
W dniu 11.VI b.r. uczennice klasy lB Technikum Wojskowego: Katarzyna Czerwińska i Wiktoria Michalak, w celu realizacji części projektu konkursowego pt. "ŻOŁNIERZE W SŁUŻBIE HISTORII", wygłosiły prelekcję o tematyce historycznej dla uczniów klas I, II i V SP. Celem prelekcji było przybliżenie sylwetki żołnierza - bohatera, pułkownika Mariana Porwita, jego zasług w odzyskaniu przez Polskę niepodległości i propagowaniu wśrod najmłodszych wiedzy historycznej - Oręża Polskiego. Konkurs odbywa się pod patronatem IPN,MON i jest adresowany do uczniów szkół mundurowych w Polsce. W tejże przeprowadzonej prelekcji wzięło udział 31 osób.
Zdjęcia
Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4
Pliki
Plik ZIP lub RAR
Array

Sylwetka bohatera

Imię i nazwisko bohatera
Marian Paweł Porwit
Lata życia
1895-1988
Opis postaci
Marian Paweł Porwit - urodzony w Gorlicach. Był pułkownikiem dyplomowanym piechoty Wojska Polskiego, uczestnikiem walk o niepodległość Polski 1 i 2 wojny światowej oraz wojny z bolszewikami, pisarzem i historykiem wojskowym. Jego rodzicami byli Marcin i Paulina z Kamińskich. Miał sześcioro rodzeństwa: Wilhelma, Jana, Edmunda, Władysława, Jadwigę oraz Klemensa. Edukację rozpoczął w 1901 roku w 1 klasie Szkoły Ludowej w Gorlicach. W 1914 roku po ośmiu latach nauki w gimnazjum, złożył maturę i wstąpił do Sokolej Drużyny Polowej przy Kole Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". W sierpniu 1914 roku z całą drużyną wkroczył do Legionów Polskich. Został legionistą 14 kompanii 2 pułku piechoty. W czerwcu 1915 roku stał się dowódcą plutonu w 8 kompanii macierzystego pułku. W lipcu 1917 roku podczas kryzysu przysięgowego podjął decyzję o kontynuowaniu służby w Polskiej Sile Zbrojnej. W połowie kwietnia 1920 roku, w czasie wojny z bolszewikami został skierowany na front celem odbycia praktyki sztabowej. W październiku 1923 roku objął powierzone mu stanowisko dyrektora nauk Szkoły Podchorążych, a po roku Oficerskiej Szkoły Piechoty. Marian Porwit awansował
Wykorzystane źródła
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FMarian_Porwit%3Ffbclid%3DIwAR1o-DWak89cihiMbFRSQ3ed5PtIM5wvT_Rc_lwsyvjGECQAVqZ9pFmdUWo&h=AT2SnURak3YtZk0IJoz6QvpPp2GoiDFqq7B9YUCbhrB-BDF4C3EFDxOCTnJZeyor24Y5Oh66TlQqlYkfS2N2FVv7nu68JgKfnURjiEaR6ZhKsLAT7SpDehGZkCOpzjKo-jGt

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwceo.com.pl%2Fsample-sites-2%2Fpatron%2F1040-marian-porwit-nauka-o-powinnosciach-zolnierza.html%3Ffbclid%3DIwAR1UlLCpiuo3Us3ttNafCw6aaqdotT2wPekNlp2BUWCqpMBZqAmTenWYLnk&h=AT2SnURak3YtZk0IJoz6QvpPp2GoiDFqq7B9YUCbhrB-BDF4C3EFDxOCTnJZeyor24Y5Oh66TlQqlYkfS2N2FVv7nu68JgKfnURjiEaR6ZhKsLAT7SpDehGZkCOpzjKo-jGt

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dowodcy1939.wp.mil.pl%2Fporwit.html%3Ffbclid%3DIwAR18Mw3UDZhSJsVF35ActB8AS6f7K7C6uxYEh-Om26bX3NxRacAfirn-Ce8&h=AT2SnURak3YtZk0IJoz6QvpPp2GoiDFqq7B9YUCbhrB-BDF4C3EFDxOCTnJZeyor24Y5Oh66TlQqlYkfS2N2FVv7nu68JgKfnURjiEaR6ZhKsLAT7SpDehGZkCOpzjKo-jGt
do góry