Żołnierze w służbie historii Lokalizacje miejsc pamięci -

Żołnierze w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Lokalizacje miejsc pamięci

Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej
Muzeum Czynu Zbrojnego Kleeberczyków jest docelowym miejscem corocznych rajdów Śladami ostatniej Bitwy Wojny Obronnej Polski. Jest to okazja do zainteresowania młodzieży historią i okazja do przypomnienia losów Franciszka Skrzypczyka.<br />Przy Muzeum odbyły się również uroczystości nadania stopnia oficerskiego Franciszkowi Skrzypczykowi. W uroczystości uczestniczył prawnuk gen. Kleeberga gen. brygady Michał Rhode, a także drużyna reprezentacyjna ZS w Sobieszynie
Więcej
do góry