Żołnierze w służbie historii Lokalizacje miejsc pamięci -

Żołnierze w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Lokalizacje miejsc pamięci

Mogiła żołnierska
Pod koniec lat trzydziestych rozpoczęto tworzenie oddziałów Obrony narodowej. Jednostka taka została również utworzona w miejscowości Kłobuck (OB „Kłobuck”). Odcinkiem jej działania był pas nadgraniczny w okolicy miejscowości Krzepice. I to właśnie tam zostało skierowane główne natarcie armii niemieckiej. Pomimo, że żołnierzami Obrony Narodowej nie byli w większości zawodowi żołnierze stawili oni zaciekły opór opóźniając marsz Wermachtu na osi Krzepice-Kłobuck- Częstochowa. To właśnie mogiła zbiorowa na cmentarzu w Kłobucku jest dowodem dużych strat jednostki. W mogile niej spoczywają żołnierze Stanisława Ostaszewskiego.
Więcej
do góry