Żołnierze w służbie historii Lokalizacje miejsc pamięci -

Żołnierze w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Lokalizacje miejsc pamięci

Kamienie Pamięci
W ramach projektu "Kamienie pamięci" w gminie Wręczyca Wielka umieszczono dwa głazy-pomniki poświęcone żołnierzom 7 Dywizji Piechoty poległym 1 września 1939 roku w krwawych walkach z Niemcami. Pierwszy z nich, poświęcony także personalnie mjr. Marianowi Szulcowi, dowódcy Oddziału Wydzielonego "Truskolasy" (a jednocześnie dowódcy I batalionu 27 Pułku Piechoty), umiejscowiony został przed kościołem pw. św. Józefa Oblubieńca NMP we Wręczycy Wielkiej. Natomiast drugi znajduje się naprzeciw wjazdu na leśny parking w Kalei przy drodze do Częstochowy (DW 494), w pobliżu którego poległo wielu polskich żołnierzy. W realizację projektu, od początku zaangażowany był Adam Kurus, historyk Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach, a jednocześnie prezes Stowarzyszenia Historycznego Reduta Częstochowa, który jest m.in. jednym z pomysłodawców, a także autorem inskrypcji umieszczonych na tablicach pamiątkowych. W sąsiedztwie kamieni znajdują się również tablice informacyjne stanowiące element szlaku edukacyjno-historycznego.
Więcej
do góry