Żołnierze w służbie historii Lokalizacje miejsc pamięci -

Żołnierze w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Lokalizacje miejsc pamięci

Groby żołnierskie
Prezentujmy kolejne miejsce pamięci na szlaku walk Obrony Narodowej „Kłobuck”, której dowódcą był Stanisław Ostaszewski. Dowodził on jednocześnie Oddziałem Wydzielonym „Kłobuck” w skład, którego wchodziło więcej jednostek m.in. żołnierze z częstochowskiego 27 pułku piechoty. Wszystkie te jednostki stanowiły część 7 Dywizji Piechoty broniącej granicy z Niemcami. Po ciężkich walkach pod Krzepicami i o miejscowość Kłobuck oddziały wycofywały się do Częstochowy. I to właśnie tu na cmentarzu Kule znajduje się kwatera żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku. Zostało ona niedawno odnowiona. Dzięki lokalnemu historykowi Adamowi Kurusowi udało się uzupełnić nazwiska żołnierzy, którzy spoczywali tu wcześniej bezimiennie. Informując o tym chcemy zwrócić uwagę na fakt, że takich bezimiennych grobów z czasów II wojny światowej jest jeszcze wiele. Dotyczy to grobów żołnierskich oraz ludności cywilnej.
Więcej
do góry