Żołnierze w służbie historii Lokalizacje miejsc pamięci -

Żołnierze w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Lokalizacje miejsc pamięci

Upamiętnienie/grób kapitana lekarza Tadeusza Gisgesa
Olsztyn – Cmentarz Wojenny w Olsztynie przy ul. Szarych Szeregów, a raczej cmentarze - z jednej strony alejki pochowani są żołnierze niemieccy i rosyjscy polegli podczas I wojny światowej, z drugiej strony, po sąsiedzku - Rosjanie, Polacy i Francuzi, którzy zginęli w II wojnie. Z Dobrego Miasta, które znajduje się 23 kilometry od Olsztyna, trafiliśmy na Cmentarz Wojenny w Olsztynie, gdyż jako uczniowie klasy o profilu wojskowym braliśmy udział w obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości i upamiętnieniu tych, którzy o wolną Polskę walczyli. Na Cmentarzu Wojennym w Olsztynie znajdują się przedwojenne groby w większości regularnie rozmieszczone, z niemal identycznymi pionowymi płytami. Podobno to najlepiej zachowany cmentarz z czasów I wojny w województwie warmińsko-mazurskim. Napisy na płytach są w większej części nieczytelne. Pochowano tutaj 146 żołnierzy niemieckich i 91 rosyjskich. Rok śmierci to najczęściej 1917 lub 1918. Po przeciwnej stronie - nowsze groby, z lat 40. Spoczywający tu Francuzi to, według jednej wersji, lotnicy biorący udział w walkach na terenie Prus Wschodnich, według drugiej - jeńcy wojenni ze Stalagu I B Hohenstein. Obok nich - Polacy, niektórzy pochowani nawet w 1947. Ginęli już po wojnie, np. oczyszczając miasto z niewybuchów. Nieopodal pomnika poświęconego Polakom na Cmentarzu Wojennym w Olsztynie znaleźliśmy tablicę pamiątkową z następującym napisem: KPT. TADEUSZ GISGES LEKARZ NACZELNY 71 PP W ZAMBROWIE UR.28.10.1894 R. ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ TRAGICZNĄ 6.12.1944 R. POD KĘTRZYNEM NIOSĄC POMOC JEŃCOM WOJENNYM. Tablica upamiętniająca kapitana Tadeusza Gisgesa stała się dla nas impulsem do poszukiwania informacji na temat historii jego życia i tragicznej śmierci.
Więcej
do góry