Czy wszyscy uczniowie liceów ogólnokształcących i techników mogą wziąć udział w konkursie?

Nie. W konkursie mogą wziąć udział jedynie uczniowie klas mundurowych o profilu wojskowym.

do góry