Żołnierze w służbie historii Bibliografia -

Żołnierze w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Bibliografia

„A więc wojna...” Ludność cywilna we wrześniu 1939 r., koncepcja, wybór i oprac. P. Rokicki oraz A. Rudzińska i inni, Warszawa–Lublin 2009

G. Bębnik, Sokoły kapitana Ebbinghausa. Sonderformation Ebbinghaus w działaniach wojennych na Górnym Śląsku w 1939 r., Katowice–Kraków 2014

Wrzesień 1939 na Górnym Śląsku, pod red. G. Bębnika, Katowice–Kraków 2008

L. Głowacki, Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985

Cz. Grzelak, Kresy w czerwieni. Agresja Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku, Warszawa 2001.

Cz. Grzelak, H. Stańczyk, Kampania Polska 1939 roku. Początek II wojny światowej, Warszawa 2005

G. Górski, Wrzesień 1939 – nowe spojrzenie, Toruń 2017

M. Krzanicki, Oczami wroga. Wrzesień’39 w fotografii niemieckiej i sowieckiej, Rzeszów 2008

T. Kutrzeba, Wojna bez walnej bitwy, Warszawa 1998

L. Moczulski, Wojna polska 1939, Warszawa 2017

A. Seroka, 32 dni obrony Helu, Olsztyn 1979

K. Sosnkowski, Cieniom września, Warszawa 1989

R. Szubański, Pancerne boje września, Warszawa 2009

M. Wardzyńska, Był rok 1939. Operacja niemieckiej policji bezpieczeństwa w Polsce „Intelligenzaktion”, Warszawa 2009

Wrzesień 1939 w relacjach i wspomnieniach, wybór i oprac. M. Cieplewicz, E. Kozłowski, Warszawa 1989

do góry