Żołnierze w służbie historii Lokalizacje miejsc pamięci -

Żołnierze w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Lokalizacje miejsc pamięci

cmentarz
Cmentarz ma kształt prostokąta o rozmiarach 60 × 40 m. Ogrodzony jest kamiennym murem nakrytym gontowym daszkiem. Wejście przez dwuskrzydłową bramkę wykonaną z metalowych płaskowników. Element centralny stanowi murowana kaplica z dwoma kolumnami i ołtarzem w środku. Od bramki prowadzi do niej szeroka alejka.Również za nią znajdują się groby, ale ułożone w półkolistych rzędach. Na grobach typowe dla austriackich cmentarzy krzyże żeliwne z tabliczkami na skrzyżowaniu ramion. Na cmentarzu znajdują się duże krzyże ażurowe dwóch rodzajów: jednoramienne krzyże łacińskie i dwuramienne krzyże lotaryńskie. Są także tych samych dwóch rodzajów małe krzyże. Przy murze z prawej strony kaplicy jest grób, w którym złożono przywiezione tu w 1984 r., z Anglii prochy gen. Gustawa Łowczowskiego herbu Gryf. Walczył on w bitwie pod Łowczówkiem w 2. batalionie 5 pułku Legionów Polskich. W pobliżu kaplicy, po jej lewej stronie, znajduje się pamiątkowy kamień, na którym w 50. rocznicę bitwy pod Łowczówkiem umieszczono tablicą pamiątkową. Ufundowali ją koledzy pochowanych tutaj legionistów. Na słupie wejściowym bramki zamontowano brązową tablicę informacyjną. Również przed wejściem na cmentarz znajdują się na słupach tablice informacyjne.
Więcej
do góry