Żołnierze w służbie historii Lokalizacje miejsc pamięci -

Żołnierze w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Lokalizacje miejsc pamięci

Pomnik legionistów
Cmentarz wojenny nr 378 w Zakopanem jest zabytkowym cmentarzem z I wojny światowej, znajdujący się na nowym cmentarzu parafialnym przy ulicy Nowotarskiej i mieści dwie kwatery. Przy głównej alei już na samym końcu usytuowana jest mogiła żołnierzy z I wojny a niedaleko poległych w II wojnie.<br />Cmentarz zaprojektowany został przez nieznanego architekta i utworzony w 1914 roku jako kwatera wojskowa na cmentarzu parafialnym. Jego plan oraz pełny wykaz pochowanych nie zachowały się. Według opracowanego przez Jerzego Drogomira wykazu poległych w Zakopanem pochowano 36 żołnierzy, w tym 16 legionistów z pułków piechoty: 13. z Krakowa, 56. z Wadowic, 20. z Nowego Sącza. - 22 znanych jest z nazwiska, stopnia, przynależności do jednostki wojskowej i daty śmierci. Znaczna ich część w Zakopanem leczyła swoje rany, i wielu zostało już tu na zawsze. Z pewnością można też przypuszczać, że spoczywają tu też ofiary wypadków podczas szkolenia, jako że w tym mieście istniał ośrodek szkoleniowy formacji górskich ck armii.<br />Głównym elementem kwatery jest pomnik z kamiennych bloków z wyżłobionym w górnej części kamiennym krzyżem. Na pomniku umieszczona jest współczesna tablica inskrypcyjna z krzyżem maltańskim i napisem:<br />„NA TYM MIEJSCU/ SPOCZYWAJĄ/ ŻOŁNIERZE POLEGLI/ W PIERWSZEJ WOJNIE/ ŚWIATOWEJ/ 1914 – 1918/ ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA/ NIECHAJ IM ŚWIECI/ POMNIK ODNOWIONO W 59 – LECIE I WOJNY/ I 25 LECIE II WOJNY/ 6 VIII – 1 IX 1964/ PARAFIA ZAKOPANE/”<br />Przed pomnikiem znajduje się mogiła ziemna z betonowym obramowaniem, obsadzona ozdobnymi krzewami. Przy niej umieszczone są 3 tablice: dwie z nich są nagrobnymi tablicami dwóch oficerów (Stanislaw Szynkarczuk i Antoni Chandler), trzecia zawiera napis, często spotykany na zachodniogalicyjskich cmentarzach wojennych:<br />"AUF DEN WESTGALIZISCHEN SCHLACHTFELDERN SIND IN DEN JAHREN DES WELTKRIEGES 1916–1917 VOM KuK MILITÄRKOMMANDO KRAKAU UNTER LEITUNG DES FML. BRANDNER EDL. WOLFSZAHN 378 KRIEGERFRIEDHOFE – DAVON IM BEREICHE DER K K BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT NEUMARKT 2 FRIEDHOFE – ERBAUT WORDEN"<br />W przekładzie na polski oznacza to:<br />"Na zachodniogalicyjskich polach bitew w latach Wojny Światowej 1916-1917 c. i k. Komenda Wojskowa Kraków pod dowództwem gen. (Feldmarschalleutnant) Brandnera edlera von Wolfszahn zbudowała 378 cmentarzy wojennych, z czego 2 w Okręgu (Bezirkshauptmannschaft) Nowy Targ".
Więcej
do góry