Żołnierze w służbie historii Lokalizacje miejsc pamięci -

Żołnierze w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Lokalizacje miejsc pamięci

Sala Tradycji
12.05.2010 r. decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 174/MON 16Jarociński Batalion Remontu Lotnisk otrzymał imię gen. bryg. Stanisława Taczaka. <br />W jarocińskiej jednostce znajduje się Sala Tradycji poświęcona patronowi jednostki.<br />Na wniosek Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w dniu 08.11.2010 r. sztandar jednostki wojskowej został odznaczony odznaką honorową „Wierni Tradycji” za wybitne zasługi w dziele upowszechniania wiedzy i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, którego pierwszym dowódcą był gen. Stanisław Taczak.
Więcej
do góry