Żołnierze w służbie historii Lokalizacje miejsc pamięci -

Żołnierze w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Lokalizacje miejsc pamięci

Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości
Edmunda Leśniorowskiego aresztowano 16 maja 1940 roku i z Jarocina przewieziono do Poznania. Osadzono go w Forcie VII. Tu był bity, torturowany i przesłuchiwany.
Więcej
do góry