Żołnierze w służbie historii Lokalizacje miejsc pamięci -

Żołnierze w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Lokalizacje miejsc pamięci

Pomnik legionowskich ofiar Zbrodni Katyńskiej
W dniu 2.04.2023 nasza grupa odwiedziła Pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej, przed jej 83 rocznicą, aby upamiętnić pamięć poległych żołnierzy, w tym Juliana Sielewicza którego nazwisko wypisane jest obok pozostałych ofiar zbrodni katyńskiej z powiatu legionowskiego. Złożyliśmy kwiaty i w należyty sposób oddaliśmy honor. Na symbolicznym pomniku z płyty nagrobkowej widnieje tablica, która wymienia Legionowskie ofiary Zbrodni Katyńskiej. Pomnik uwieńczony jest orłem wojskowym. Na tablicy nagrobkowej widnieje napis ,,Katyń-Charków-Miednoje-1940”, znak Krzyża Orderu Wojennego Virtuti Militari, oraz wykaz 45 nazwisk ofiar. Autorem projektu pomnika był Stanisław Gadomski. <br />W Legionowie mieszkała bliżej nie określona liczba oficerów i to gównie ich nazwiska znajdują się na tablicy. Pomnik odsłonięty został w 70 rocznice zbrodni katyńskiej w roku 2010 przez władze miasta Legionowo, na terenie Parafii Matki Boskiej Fatimskiej przy ulicy Orląt Lwowskich, od tego czasu co roku, aby kultywować pamięć o naszych legionowskich bohaterach odprawiana jest msza święta w ich intencji, a następnie oficjalne złożenie kwiatów pod pomnikiem przez żołnierzy. Autorem projektu był Stanisław Gadomski. <br />Akt erekcyjny pomnika wmurowano 21 marca 2010 r. zaś uroczyste odsłonięcie pomnika nastąpiło 3 maja 2010 r. Pomnik w całości został sfinansowany przez samorząd miasta Legionowo. Aktu odsłonięcia pomnika dokonali: Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski, Pani Barbara Dulska nestorka rodziny Sielewiczów i przedstawicielka inicjatorów budowy pomnika Pani Bronisława Romanowska-Mazur. <br />Badania prowadzone przez Muzeum Historyczne w Legionowie pozwoliły ustalić liczbę 44 oficerów i 2 policjantów – legionowskich ofiar Zbrodni Katyńskiej. W tym rozumieniu, pojęcie tej zbrodni dotyczy nie tylko Katynia, lecz wszystkich miejsc kaźni Polaków na Wschodzie. <br />Z liczby 46 legionowskich ofiar zbrodni w 1940 r. w Katyniu zostało zamordowanych 28 oficerów, w Charkowie – 16 oficerów, w Twerze – 2 policjantów. W liczbie tej 19 było oficerami zawodowymi, 2 – policjantami w służbie, a 25 – oficerami rezerwy. <br />Oficerowie z Legionowa pełnili różnorodne stanowiska i funkcje w jednostkach. Dowódcami jednostek byli: ppłk Julian Sielewicz – dowódca 2. Batalionu Balonowego – patron 1. Legionowskiego Batalionu Zaopatrzenia, mjr Zdzisław Szulczewski – pełniący obowiązki dowódcy 1. Dywizjonu Pociągów Pancernych, mjr Zygmunt Zieliński – w kampanii wrześniowej dowódca oddziału zapasowego 2. Batalionu Mostów Kolejowych. <br />Kierowniczą kadrę dowództw jednostek tworzyli: mjr pil. obs. Kazimierz Kraczkiewicz – zastępca dowódcy 2. batalionu balonowego, kpt. Ludwik Pieńkowski – kwatermistrz 1. dywizjonu pociągów pancernych, kpt. Włodzimierz Lichacz – oficer techniczny w 2. batalionie mostów kolejowych, kpt. Kazimierz Majewski – dowódca pociągu pancernego „Poznańczyk”. W Twerze zostali zamordowani dwaj legionowscy policjanci st. post. Bolesław Kołakowski i st. post. Stanisław Litwińczuk. Połowa spośród ofiar uczestniczyła w wojnie 1920 r. a wszyscy byli uczestnikami wojny obronnej 1939 r.<br />Pomnik jest jednym z elementów spaceru śladami Juliana Sielewicza, który zorganizowaliśmy dla grupy z klasy prawniczej w ramach żywej lekcji historii w dniu 19.05.2023.<br /><br />Źródła:<br />1) Domański Erazm, Pomnik legionowskich ofiar Zbrodni Katyńskiej, w: Rocznik Legionowski, t. IV, 2011, s. 370-375<br />2) https://legionowo.pl/a/1870-pomnik-ofiarom-zbrodni-katynskiej <br />3) https://www.przyjaciele-legionowa.org.pl/2013/04/10/legionowskim-ofiarom-zbrodni-katynskiej/ <br />4) http://archiwum.toiowo.eu/index.php/782-aktualnosci/2011/2444-czterdziestu-szeciuz-legionowa
Więcej
do góry