Żołnierze w służbie historii Lokalizacje miejsc pamięci -

Żołnierze w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Lokalizacje miejsc pamięci

Grób
Kolejnym miejscem pamięci majora Feliksa Kozubowskiego jest jego kwatera na cmentarzu parafialnym w Sochaczewie przy ulicy Traugutta (major dzieli grób ze swoimi dwoma żołnierzami - do dziś nie udało ustalić się ich tożsamości). Znajduje się ona przy lewym bocznym wejściu cmentarza. Wyróżnia ją wielkość i kształt. Łatwo ją znaleźć, gdyż jej elementy są jednymi z wyższych w tej części nekropolii. Nagrobek jest wykonany z jasnoszarego granitu, ma kształt prostokątnej płyty. Na płycie nagrobkowej znajduje się "otwarta księga" zrobiona z ciemnego granitu, na której wyryto tekst przysięgi Wojska Polskiego 1918: " Przysięgam przed Panem Bogiem Wszechmogącym, na wierność Ojczyźnie mojej, Polsce, jedynej i niepodzielnej. Przysięgam, iż gotów jestem życie oddać za świętą sprawę jej zjednoczenia i wyzwolenia, bronić sztandaru mego do ostatniej kropli krwi, dochować karności i posłuszeństwa mojej zwierzchności wojskowej, a w całym postępowaniu moim strzec honoru wojska polskiego." oraz zamieszczono podobiznę majora (do tego wykorzystano fotografię, która znajduje się w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą). Na głównym elemencie pomnika w kształcie prostopadłościanu umieszczono najważniejsze informacje o majorze- ur. się 7 lutego 1894r., był dowódcą II Batalionu 18 Pułku Piechoty. Poległ dowodząc obroną Sochaczewa 15 września 1939r. Kolejny element pomnika to mniejszy prostopadłościan, do którego przymocowano czarną tablicę z wizerunkiem orła umieszczanego na czapkach żołnierzy Wojska Polskiego w czasie II wojny światowej (jest to wzór nr 19). Na nagrobku dziś znajduje się również szarfa zawieszona przez IPN z napisem "Bohaterowi wojny 1920 (IPN Łódź - SMGH IM. II/18 PP. Dostęp do nagrobka jest powszechny, cmentarz otwarty jest bowiem całą dobę. Grób majora powstał z inicjatywy Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą i został sfinansowany przez Biuro Upamiętnienia Walki i Męczeństwa IPN . Administratorem kwatery jest dziś Urząd Miejski w Sochaczewie. Uroczysty pogrzeb mjr. Feliksa Kozubowskiego oraz dwóch nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego odbył się w Sochaczewie 6 września 2019r. w kościele pw. św. Wawrzyńca w Sochaczewie. My odwiedziliśmy grób majora pod koniec maja. Oddaliśmy cześć zmarłemu, odmawiając modlitwę w jego intencji.
Więcej
do góry