Żołnierze w służbie historii Lokalizacje miejsc pamięci -

Żołnierze w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Lokalizacje miejsc pamięci

Obelisk z tablicą
Bunkier w lesie koło Bąkowej Góry, w którym odnaleziono ciała 12 żołnierzy Konspiracyjnego<br />Wojska Polskiego, otoczony jest słupkami z łańcuchem. Przed bunkrem znajduje się obelisk w<br />postaci dużego kamienia z tablicą. Na tablicy znajduje się następująca informacja:<br />MIEJSCE MORDU NA ŻOŁNIERZACH KONSPIRACYJNEGO<br />WOJSKA POLSKIEGO DOKONANEGO Z 9/10 MAJA 1946 R.<br />PRZEZ OPRAWCÓW URZĘDU BEZPIECZEŃSTWA<br /><br />I SOWIECKIEGO NKWD<br /><br />ROGÓLKA JAN D-CA UR. 1913 R. WOLA ROŻKOWA<br />CHMIELEWSKI RYSZARD UR. 1924 R. RADOMSKO<br />KAPCZYŃSKI JÓZEF UR. 1922 R. MOSZCZENICA<br />KONIARSKI JÓZEF UR. 1909 R. GERTRUDÓW<br />NURKOWSKI RYSZARD UR. 1926 R. PIOTRKÓW TRYB.<br />PROSZEWSKI PIOTR UR. 1923 R. STRZAŁKÓ,W<br />RATAJSKI BENEDYKT UR. 1926 R. PIOTRKÓW TRYB.<br />SCHABOWSKI TADEUSZ UR. 1926 R. RADOMSKO<br />SŁOMCZYŃSKI LEOPOLD UR. 1927 R. RADOMSKO<br />TURLEJSKI CZESŁAW UR. 1927 R. KAMIEŃSK<br />WERSAL STANISŁAW UR. 1926 R. GOMUNICE<br />WIELOCH KAROL UR. 1926 R. BARCZKOWICE<br /><br />CZEŚĆ ICH PAMIĘCI<br />KOLEDZY Z KWP<br /><br />W maju 1990 r. odbyły się w Bąkowej Górze po raz pierwszy uroczystości rocznicowe, w trakcie<br />których oddano hołd pomordowanym żołnierzom Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Dwa lata<br />później w miejscu odnalezienia zwłok oraz na zbiorowej mogile odsłonięto pamiątkowe tablice<br />upamiętniające postać Józefa Koniarskiego i jedenastu żołnierzy KWP zamordowanych przez<br />katów Urzędu Bezpieczeństwa. Mord ten był wynikiem wyroku procesu z 7 maja 1946 roku<br />skazującego aresztowanych na śmierć.
Więcej
do góry